અટલ પેન્શન યોજના । Atal Pension Yojana 2021

અટલ પેન્શન યોજના ફોર્મ | Atal pension yojana 2021 | Atal pension yojana in gujarati | અટલ પેન્શન યોજના pdf |atal pension yojana calculator | નમસ્કાર વાંચક મિત્રો આજે ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં આવેલી અટલ પેન્શન યોજના વિશે વિસ્તૃત માહિતી રજૂ કરીએ છીએ. દેશમાં ગરીબો, ઓછી સુવિધાવાળા તથા અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામગીરી કરતા કામદારોને સુરક્ષા આપવા માટે વર્ષ-2015-16 … Read more

યુ વીન કાર્ડ યોજના । UWIN Card Yojana | UWIN Card Online Registration

UWIN Card Yojana in Gujarat | Unorganized Worker’s Identification Number  | યુવીન કાર્ડ । શ્રમયોગી કાર્ડ યોજના । UWIN Card Gujarat Benefits | Gujarat Government Schemes | કેન્‍દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારશ્રી વિવિધ સરકારી યોજનાનો ચાલે છે. જેના દ્વારા નાગરિકોના સુખાકારીમાં વધારો થાય છે. ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગો ઘણી બધી Government Schemes અમલમાં આવે છે. … Read more

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 2021 (PMBSY)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form Download | પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ફોર્મ PDF | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form PDF In Gujarati | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Form ભારત સરકાર દ્વારા એકદમ મામૂલી પ્રીમિયમમાં પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના” (PMBSY) અને પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) અમલીમાં મૂકવામાં આવેલ છે. PMBSY નું વાર્ષિક પ્રીમિયમ માત્ર … Read more

માનવ કલ્યાણ યોજના | Manav Kalyan Yojana | Sadhan Sahay Yojana

માનવ કલ્યાણ યોજના pdf | Manav kalyan yojana 2021 | Manav kalyan yojana form download | Kutir and gramodyog Gujarat | Garib Kalyan Yojana Gujarat Manav Kalyan Yojana 2021 ગુજરાત રાજ્યના કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ દ્વારા અંતરિયાળ ગામોમાં હસ્તકલા,હાથશાળ, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ દ્વારા કારિગરોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. આ માટે વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. જેમ કે શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના, … Read more