ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે 2021 | Free Drum and Two Plastic Baskets | iKhedut Portal

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2021 | મફત ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ(ટબ) | Gujarat ikhedut Portal Registration | Khedut Yojana 2021| Khedut Yojana in Gujarati ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ નાગરિકોના હિત માટે ચાલે છે. જેમાં ઘણી યોજનાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે પોર્ટલ બનાવેલ છે. જેવા કે e samaj kalyan poratl, digital gujarat portal, NSAP … Read more

Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana | મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના | iKhedut Portal

Ikhedut Portal Online Registration | પાક સંગ્રહ યોજના । ગોડાઉન સહાય યોજના । Godown Yojana Gujarat । Gujarat Infrastructure Scheme | આઈ ખેડૂત માહિતી Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana in Gujarati ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. જેના માટે વિવિધ યોજના ikhedut Portal મારફતે પ્રકાશિત કરતી રહે છે. ખેડૂતોને ઘણી અનુકૂળ વાતાવરણ હોય … Read more

Kisan Parivahan Yojana 2021 | કિસાન પરિવહન યોજના | Ikhedut Portal

Kishan Parivahan Yojana Online Apply | કિસાન પરિવહન માહિતી । 75,000 સુધી સબસીડી યોજના  । ihedut portal online Registration । । ikhedut portal subsidy Kisan Parivahan Yojana in Gujarati Government of Gujarat દ્વારા ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે નવી-નવી ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલીકરણ કરે છે. Khedut Yojana ઓ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન બહાર દર વર્ષે બહાર … Read more