રાજકોટ આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC | Aaj Na Bajar Bhav

Aa post ma aapne rajkot apmc na tamam pakona aaj na bajar bhav joshu. hu tamne daily na rajkot apmc na bajar bhav aa post ma aapis. Temaj jo vadhare vat kariye to rajkot apmc ni andar je navi babato banse teni mahiti pn aapni aa website par aapvama avse, to har roj ek vakhat aapni website ni mulakat karta raho. jethi karine khetine lagti mahiti temaj rojna bajar bhav ma su utar chadav avi rahya chhe te tamne jamva maltu rehse.

આ પોસ્ટ માં આપણે રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ (Rajkot APMC ) ના તમામ પાક ના આજ ના બજાર ભાવ જોશું. હું તમને હર રોજ ના રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના બજાર ભાવ આ પોસ્ટ માં આપીશ. તેમજ જો વધારે વાત કરીયે તો રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ની અંદર જે નવી બાબતો બનશે તેની માહિતી પણ આપણી આ વેબસાઈટ પર આપવામાં આવશે, તો હર રોજ એક વખત આપણી વેબસાઈટની મુલાકાત કરતા રહો. જેથી કરીને ખેતીને લગતી માહિતી તેમજ રોજના બજાર ભાવ માં શું ઉતાર ચડાવ આવી રહ્યા છે તે તમને જમવા મળતું રહેશે.

Rajkot Market Yard Na Aaj Na Bhav

Rajkot Marketing Yard aajna bajar bhav
(રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ)

Rajkot market yard bazar bhav today | Rajkot market yard | apmc Rajkot market yard bhav today | Rajkot yard na bhav | Rajkot apmc bhav today | Rajkot apmc | Rajkot marketing yard bhav today | Rajkot market yard contact number

To tame aa upar rajkot apmc na taja aajna bajar bhav joi sako chho. aapne khedutbhaione madad karva mate har roj aa rite bhav update karta rahiye chhiye. jethi karine jo tame rojna bhajar bhav janva mangata hov to ek vakhat to ochhama ochhi aapni website ni visite karvanu rakho.

vadhuma vat kariye to apne aapni youtube channel par pan rojna bajar bhav mukiye chhiye to tame tya jaine pan rojna bajar bhav video na rupma joi sako chho.

Rajkot APMC Vegetable Price

Jo tame sakbhaji nu vavetar karta hov ane aaj na rajkot apmc na sakbhajina bajar bhav jova mangat hov to te pan tame niche joi sako chho.

rajkot apmc,rajkot market yard bhav,rajkot yard na bhav,rajkot yard bhav,rajkot marketing yard bazar bhav,apmc rajkot market yard,rajkot market yard price,rajkot apmc market,rajkot apmc bhav,rajkot marketing yard bazar bhav today,apmc rajkot bajar bhav,rajkot yard bazar bhav,apmc rajkot price,rajkot apmc bajar bhav,apmc rajkot market price list latest,rajkot marketing yard na bhav,apmc market rajkot,apmc rajkot market yard bazar bhav today,rajkot marketing yard bhav

Aspas na vistarna ghana loko ava chhe je loko vegetables atle ke sakbhajinu vavetar kare chhe. Teva loko mate sakbhajina roj na bajar bhav janva khub jaruri hoy chhe, atle teva khedutbhai mate aapne sakbhajina bajar bhav pan sathe sathe aapta jasu. jethi karine teva lokone pan madad mali rahe je loko aaj na rajkot na sakbhajina bajar bhav, sak bhaji bajar bhav rajkot today, rajkot vegetable price list, vegetable price list of rajkot apmc, rajkot marketing yard sak bhaji bajar bhav nu list vagere search kare chhe.

To aa upar tame rajkot apmc na sakbhajina atle ke rajkot marketing yard vegetable rates joi sako chho. avi j rite aapne daily na sak bhajina bajar bhav aa website par mukta rahiye chhiye to tame har roj ek vakhat to visit karo j jethi karine tamne rajkot market yardna aaj na bajar bhav temaj rajkoting market yard na daroj na bajar bhav janva malta rahe.

Rajkot APMC Phone Number and Adress

1) Rajkot Marketing Yard

Rajkot Morbi Highway, Main, Marketing Yard, Rajkot, Gujarat 360003

2) Sardar Vallabhbhai Patel Old Market Yard

National Highway 8B, Marketing Yard, Rajkot, Gujarat 360003
Phone number: (0281) 2790001, 2790002, 2790003

ઘણા ખેડૂત મિત્રો રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમા (Rajkot market yard) માલ ભરીને આવવા તો માંગતા હોય છે પણ તે લોકો ક્યારે રાજકોટ આવ્યા ના હોવાથી રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ એડ્રેસ (Rajkot market yard address) નો ખ્યાલ હોતો નથી. તો તેવા ખેડૂતભાઈ ઓ ને થોડી મદદ થાય તે માટે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો રસ્તો ચીંધવાનો પ્રયાસ કરું. જો તમે નકશો જોઈને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચી શકતા હોવ તો તે સારામાં સારું તેના માટે પણ તમે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો નકશો (Rajkot apmc map) નીચે જોઈ શકો છો.

About Rajkot APMC

Nicheni Rajkot APMC ni tamam mahiti teni official website parthi prerit chhe.

Rajkot market yard nu puru nam Shree Sardar Vallabhbhai Patel Marketing Yard chhe. 07/02/1964 na roj rajkot jillana rajkot talukane bajar vistar tarike jaher karvama avyo. tyar bad 12/12/1966 thi aa bajarma rajkot jillana padadhari tatha lodhila talukano samavesh karine bajar na vistarne haju vishal karvama avyo.

Tarikh 24 july, 2006 thi rajkot marketing yard ne 2 mota bhag ma vibhajit karva ma avyo jethi karine karyvahi sari rite ane soksai purvakni thy sake. te banne vistarona nam anukrame (1) Rajkot- Lodhika Taluka bajar vistar temaj (2) Padadhari Taluka bajar vistar nam apvama avya. tyar pachhi tarikh 16/02/2010 na roj padadhari taluka marketing yard ne pachhu rajkot marketing yard ma samavi devama avyu.

Gujarat rajya gandhinagar tarafthi prasidh thayela jahernama mujab tarikh 03/06/2014 na roj shree khetivadi utpadan bajar samiti-rajkotna bedi khate nava bandhayela marketing yardne Shree Sardar Vallabhbhai Patel Marketing Yard ane hal juna marketing yard ne Shree Popatbhai Sorathiya sub marketing yard tarike jaher karvama avyu.

To aa hati rajkot marketing yard ni sthapnathi laine atyar sudhini tamam mahiti.

Rajkot APMC Goods List

Have aapne Rajkot apmc atle ke rajkot APMC ma roj baroj jova malti ane aspas na khetuto dwara vechvama avti jansini nu list joye.

Aap jano j chho ke rajkot ek khuba j motu saher chhe, Ane teni aspas na vistar ma khub mota praman ma kheduto rahe chhe ane kheti kare chhe. to aaj karane rajkot marketing yard (રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ) ma alag alag parakarni jansi ni haraji har roj thati jova male chhe.

Te tamam jansi ni vat kariye to tenu list niche mujab chhe.

1 Raddish, Raddish mandi bhav
2 Dry Onion, Onion mandi rate
3 Tomato, Tomato mandi bhav
4 Yam/Elephant Foot
5 Kothmeer
6 Potato, aalu mandi rate today
7 Brinjal, today potato mandi rate
8 Cabbage, Cabbage mandi rate
9 Cauliflower
10 Lady Finger
11 Cluster Beans
12 Drumstick
13 Bean Food
14 Little gourd
15 Gourd
16 Bitter Gourd
17 Choli Shing
18 Ghosbu
19 Peas
20 Cucumber
21 Carrot, carrot mandi rate
22 pointed guard
23 Tur shing
24 Beet, beet madni rate
25 Smooth Gourd
26 Fenugreek, Fenugreek mandi rate
27 Green Chilli
28 Onions Green
29 Ginger, Ginger mandi rates
30 Gram-green
31 val
32 Turmeric Green
33 Garlic Green, Garlic Green mandi rate
34 Corn Green
35 Lemon, today Lemon mandi rate

Aa upar je list jova male chhe te rajkot city ni aspas na vistaroma thati athvato Rajkot APMC ma vechava mate avti chij vastuo chhe.

Je mitro aajna bajar bhav atle ke Rajkot APMC na roj na bajar bhav jove chhe te lokoni pase koi jansi hoy ne rojna bajar bhav ma te vastu na avti hoy. to teva lokone pan andaj ave ke atli chija vastuo rajkot marketing yard ma vechava mate ave chhe.

Rajkot History

Je mitro Rajkot APMCna rojna bajar bhav jove chhe te mitro rajkot ni aspasna j hoy chhe. to jyare tame rajkot marketing yardna aajna bajar bhav jovo chho to, rajkot na itihas vise pan tamne thodi mahiti hovi jaruri chhe. ane ek vakhat vancha jevi mahiti chhe karan ke te khubaj rasprad mahiti chhe.

Mitro atyare je rangilu rajkot tarikhe olkhatu saher britis raj ma rajkot state hatu. ji bilkhul britis raj ma rajkot ne ek state no darajjo madelo hato. ane rajkot ni sthapnani vat kariye to te Thakur Sahib Vibhoji Ajoji Jadeja dwara 1620 ma stapvama avyu hatu.

Ane atyare gujarat na char maha saheroma rajkot saherno samavesh thay chhe. je tamam rajkot vashiyo mate garvani vat chhe. ane jo vastini vat kariye to 2018 na ankda mujab rajkot ma 1.8 million thi pan vadhare loko vase chhe.

Biji mahatvani vat kariye to rajkot city india ni bija number ni sav thi swach city no khitab dharave chhe ane khubaj jadpi vikas kartu saher pan chhe.

Rajkot Culture

You can see in the Rajkot city variety of religions and cultures – however, despite their varied origins, they live harmoniously and function as a community. In the Rajkot city too many people belong to Hindu and Jain culture, because of that, the citizens are predominantly vegetarians.

Hindi, Gujarati, English, Urdu, Sindhi, Tamil, Maratha, Bengali, Malayalam are the languages that can please use in Rajkot city. Of these languages, however, Gujarati, Urdu, English and Sindhi are the predominantly spoken languages. The Gujarati Language has over eleven different dialects, most of which are spoken in Rajkot city.

Tourism of Rajkot City

Rajkot is one of the best tourism places in Gujarat. here you can visit many places that can give you peace of mind. Now, I would like to show you some kind of places that you must visit.

1. Khambhalida Caves

In the list of Rajkot tourism places, we have number one Khambhalida Caves (Khambhalidani Gufa). Khambhalida Caves, also known as Rajkot Caves, There you can see a set of three Buddhist caves. If you are going to ask me for the location then I will tell you they are located near the Gondal town in the Rajkot district of Gujarat. Khambhalida Caves discovered in the year 1958 by a renowned archaeologist, P.P. Pandya. From these three caves, the middle cave is named chaitya and is a worn-out stupa.

Two sentinel statues (the left one being the stone of Bodhisattva and the right one being that of Vajrapani) also by research these caves are Buddhist Caves which date back to the 4th century AD. These caves are from the 4th century AD and are believed to be the oldest caves of Rajkot’s history and that made by a true architectural wonder. Now, The Khambhalida Caves are being maintained and monitored by the Archaeology Department of Gujarat. The caves were cut out of limestone rocks.

2. Kaba Gandhi no Delo

In our list, the second-best tourism place in Rajkot is Kaba Gandhi no Delo. This place is the best to know in the city of Rajkot for being the place where Mahatma Gandhi spent his early years of life, visiting the Kaba Gandhi no Delo is one of the most popular attractions. When Mahatma Gandhiji’s father was the Diwan of Rajkot at that time this is the place where they lived. Also, you can come here during your Rajkot marketing yard visit.

Now, This place is a museum with preserved artefacts and a pictorial tour that shows the life of Gandhi. Also, NGO holds classes on the grounds. These classes are primarily based on sewing and embroidery. The Kaba Gandhi no Delo is just off the Gheekantha Road which is always bustling with the life and culture of Rajkot, and spotting this simple museum is an easy task.

3. Ranjit Vilas Palace

Ranjit Vilas Palace has located in Rajkot city in Gujarat. If you want to know about the development of this place then this is built by Maharaja of Wankaner H.H. Amarsinhji. It holds an area of 225 acres. In this place no visitors allowed inside the palace except if they special circumstances have permission from the present descendant of the Jhala dynasty – High Royal Highness Dr Digvijay Sinh Zala. The palace is decorated with architectural styles borrowed from Dutch, Mughal, Gothic as well as Victorian architecture.

Here we are only including 3 places of rajkot. But, In the rajkot city we have too many places to visit.

Conclusion

Aa post maa apne Rajkot APMC na bajar bhav temaj biji ghani mahiti aapvano prayas karyo chhe. haju tamne kai prashna reta hoy ke pachhi koi pan jatni vadhare mahitini jarur hoy to tame amaro contact kari sako chho. amara contact us na page par jai ne. ame bane tetali tamari madad karvano puro prayas karsu.😊